CLAUZE ŞI CONDIŢII DE FURNIZARE ŞI FOLOSIRE
A SERVICIULUI ,,publica anunturi imobiliare
rapid si in siguranta,,

 

Prin folosirea serviciului ,,publica anunturi imobiliare  rapid si in siguranta,,  al maginvest.ro  deveniţi un UTILIZATOR  AUTORIZAT şi acceptati  următoarele clauze şi condiţii.

 

 1. Luarea la cunostinţă şi acceptarea clauzelor şi condiţiilor de furnizare şi folosire a serviciului ,,publica anunturi imobiliare rapid si in siguranta,, al maginvest.ro

 

Serviciul ,,publica anunturi imobiliare rapid si in siguranta,, proprietate a  maginvest.ro  , este furnizat şi poate fi folosit de către un Utilizatorul Autorizat numai conform clauzelor şi condiţiilor prezentate pe această pagină.

Orice modificare a acestor clauze va fi semnalată prin afişarea în această pagină a datei ultimei actualizări. Modificarea clauzelor acordului poate fi fǎcută de maginvest.ro  în mod liber, fără restricţii de niciun fel, si communicate imediat utilizatorilor finali.

Aceste clauze şi condiţii de publicare reprezintă acordul comunicat, inteles si acceptat între maginvest.ro  şi Utilizatorul Autorizat cu privire la furnizarea şi folosirea serviciului denumit ,,publica anunturi imobiliare rapid si in siguranta,,

 

 1. Descrierea serviciului maginvest.ro al MAG INVEST oferit Utilizatorilor Autorizati

Serviciul ,,publica anunturi imobiliare rapid si in siguranta,,  oferă posibilitatea  Utilizatorilor  Autorizati de a-şi organiza anunţurile imobiliare proprii într-o bază de date care: poate fi consultată de potentialii clienti care navighează pe Internet pe site-ul maginvest.ro,  site specializat in publicarea diferitelor tipuri de anunturi imobiliare.  

 

În acest caz Utilizatorul Autorizat are posibilitatea de a alege care anunţuri pot fi accesate de vizitatori şi ce informaţii să se afişeze pentru fiecare anunţ.

Accesarea unui anunţ poate fi realizată fie utilizând motorul public de căutare, fie navigând prin toată oferta de anunţuri ale clientului, fie direct utilizând codul anunţului.

Site-ul maginvest.ro oferă utilizatorilor acces la o colecție bogată de resurse și instrumente online care includ: anunțuri gratuite și servicii de vânzare-cumpărare/inchiriere sau oricare tipuri de informatii ce se includ in categoria IMOBILIARE.

Utilizatorul Autorizat este de acord că aceste servicii includ și publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului maginvest.ro pentru furnizarea serviciilor sale.

Utilizatorul Autorizat intelege si este de acord cu faptul că serviciile oferite de maginvest.ro pot include anumite comunicate de la MAG INVEST, precum anunțuri legate de noi funcționalități, mesaje administrative și newsletter, și că acest tip de comunicare este considerat ca făcând parte din statutul de membru și puteți opta pentru neprimirea lor, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfârșitul newsletter-ului.

Utilizatorul Autorizat este de acord cu transmiterea anunțurilor publicate pe maginvest.ro şi către site-urile afiliate SC MAG INVEST  SRL pentru a beneficia de o expunere mai mare.

În acest scop Utilizatorul Autorizat este singurul responsabil să se asigure că transmiterea anunţurilor către site-urile afiliate SC MAG INVEST SRL  (inclusiv fotografiile ataşate anunţurilor şi datele de contact publicate în anunţuri) respectă întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv că persoanele vizate ale căror date personale sunt incluse în anunţuri au fost informate în mod corect şi complet, iar consimţământul acestora (acolo unde este cazul) privind prelucrarea datelor lor personale în contextul publicării anunţurilor a fost obţinut cu respectarea prevederilor legale în materie.

MAG INVEST  își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând , dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare/utilizare.

MAG INVEST poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de înștiințările prealabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul Regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de dumneavoastră sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră.

 

 1. Furnizarea serviciului maginvest.ro

MAG INVEST, în termen de 48 de ore de la data la care Utilizatorul Autorizat a trimis cererea de înregistrare şi a confirmat acceptarea prezentelor condiţii, creează un cont prin care Utilizatorul Autorizat să poata folosi serviciul maginvest.ro pentru care Utilizatorul Autorizat a optat şi-i va trimite acestuia prin poşta electronica, un contract de furnizare al serviciului pentru modulele opţionale solicitate.

Acest contract se aplică site-ului maginvest.ro, serviciilor și conținutului acestuia.

Site-ul, serviciile și conținutul maginvest.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dumneavoastră fără nicio modificare a condițiilor din prezentul contract.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile stipulate în acest document, nu folosiți site-ul maginvest.ro și serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicați că acceptați să respectați „Termeni & Condiții”, „Principii de publicare anunț gratuit”, „Date de siguranță”, „Explicații despre securitatea datelor” noastre.

Maginvest.ro poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi „Termeni & Condiții” deoarece acest document este legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului maginvest.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Contractul trebuie semnat şi returnat în termen de 5 zile de la data transmiterii. Din momentul în care MAG INVEST  a recepţionat contractul semnat, furnizarea serviciului maginvest.ro se va desfǎşura şi sub incidenţa clauzelor din contract.

Din momentul activării contului, Utilizatorul Autorizat va răspunde de modul de folosire al serviciului maginvest.ro, astfel încât prin propria sa conduită să nu perturbeze funcţionarea normală a acestuia. Pe perioada utilizării serviciului maginvest.ro  Utilizatorul Autorizat se obligă să-şi asume deplina responsabilitate asupra informaţiilor pe care le furnizează, aceste informaţii trebuie să fie în conformitate cu cerinţele legilor statului român şi să nu conţină niciun fel de material ilegal, ofensator, obscen, abuziv, vulgar, deranjant, calomnios, defăimator, injurios, cu caracter de violare a intimităţii, cu caracter de intimidare sau cu caracter inacceptabil sau revoltător.

 

În respectarea principiilor de mai sus, Utilizatorul Autorizat va respecta şi urmatoarele reguli de folosire a serviciului maginvest.ro :

 • se interzice postarea de anunţuri discriminatorii pe criteriul rasei, nationalităţii, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabitităţilor, bolilor cronice necontagioase, aparteneţei la o categorie defavorizată sau oricăror alte situaţii asimilabile;
 • Nu se admit anunţuri cu conţinut ilegal, imoral, sau care nu au legatură cu tematica sitului;
 • Nu se admit cuvinte obscene sau orice anunţuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice;
 • Nu se admit anunţuri succesive care prezintă aceeaşi proprietate, introduse din acelaşi cont de client;
 • Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunţ.
 • Este interzisă menţinerea anunţurilor expirate în portal. Utilizatorul înregistrat se obligă să şteargă sau să retragă de pe maginvest.ro în 24 de ore anunţurile care nu mai sunt valabile, cu excepţia cazurilor în care anunţul poate redeveni valabil la o data ulterioară, mentionându-se în detaliile anunţului, data de la care anunţul este din nou disponibil (în cazul închirierilor).
 • Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ronumai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricţii şi care nu sunt grevate de drepturi ale unor terţi – în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terţi.
 • Este interzisă folosirea ca imagine de prezentare a unei imagini digitale (randare) care prezintă un concept de amenajare pentru o proprietate diferită de cea prezentată în anunţ sau asupra căreia nu există drepturi de proprietate (imagini copiate din internet sau de pe alte site-uri de profil imobiliar/turistic)
 • Este interzisă adăugarea de imagini sau videoclipuri care prezintă chipuri sau portrete de persoane;
 • Suprafaţa watermark-ului (siglă, nume, slogan, etc.) nu poate depăşi 2% din suprafaţa primei imagini (imaginea de prezentare) ataşate unui anunţ.
 • Este interzisă folosirea de imagini marcate (watermark) cu sigla sau adresa web a altor site-uri imobiliare concurente sau introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat) la acelaşi anunţ.
 • Este interzisă introducerea în anunţ a siglei sau adresei web aparţinand vreunui site concurent maginvest.ro.
 • Este interzisă introducerea la anunţuri cu informaţii incorecte sau care generează confuzie (ex: preţ, suprafaţă cu valoare incorectă: 1EUR, 1mp, pret/mp=pret total, suprafaţă utilă = suprafaţă construită, titlu anunţ care să conţină numele sau marca persoanei juridice care publică anunţul, al agentului imobiliar sau al persoanei de contact ataşate anunţului, website-ul agenţiei sau diverse coduri de indentificare pentru anunţ etc);
 • Câmpurile destinate pentru afişarea datelor de contact (nume sau marcă persoană juridică, nume persoană fizică sau agent ataşat unui anunţ, funcţia unei persoane de contact sau agent ataşat, sigla persoanei juridice) nu pot fi folosite pentru afişarea altor informaţii care generează confuzie (de exemplu: adresa web site, adresa sau nume pagina de Facebook, slogan, număr de telefon, adresa de email, orice altă poză decât sigla oficială etc);
 • Nu este permisă inserarea numerelor de telefon de contact, adresa web site, email ale clientului sau ale agenţilor sau persoanelor ataşate la anunţ în alte secţiuni decât cele dedicate.
 • Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit;
 • Pentru a se asigura de respectarea integrală a legislaţiei în materie, MAG INVEST işi rezervă dreptul de a solicita agenţiei imobiliare Contractul de Colaborare încheiat cu proprietarul (contract de intermediere sau de reprezentare) sau Acordul de Promovare încheiat cu proprietarul, pentru proprietăţile promovate pe portal.
 • Conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 101/2020, în vederea tranzacţionării imobilelor este necesară obţinerea şi prezentarea certificatului energetic al imobilului. Dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire, calculată în conformitate cu metodologia prevăzută de lege, este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă:
  • a) clasa energetică;
  • b) consumul total specific de energie primară;
  • c) indicele de emisii echivalent CO_2;
  • d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

 

Utilizatorii au obligaţia de a respecta această lege şi sunt responsabili pentru actualizarea anunţurilor cu aceste date.

Nerespectarea oricăreia dintre regulile de mai sus sau oricărei prevederi din conţinutul prezentului acord de utilizare poate duce la iniţiativa MAG INVEST la: interzicerea anunţurilor în portal, suspendarea sau ştergerea contului Utilizatorului Autorizat respectiv.

Interzicerea anunţurilor în portal, suspendarea sau ştergerea contului nu trebuie motivată.

Utilizatorul Autorizat se obligă să nu revândă serviciul şi să nu permită folosirea sau accesarea acestuia de către terţe persoane.

MAG INVEST nu îşi asumă nicio responsabilitate în legatură cu corectitudinea şi conţinutul informaţional al anunţurilor imobiliare publicate de către Utilizatorul Autorizat şi nici în legătură cu oricare dintre consecinţele folosirii serviciului într-o manieră care contravine conţinutului prezentului acord.

 

 1. Prelucrarea datelor personale din anunţuri

În baza prezentului acord fiecare dintre părţi prelucrează datele cu caracter personal incluse în anunţurile publicate de către Utilizatorul Autorizat (în continuare „Datele Personale”). Datele Personale pot include, după caz, adrese poştale, date de contact, fotografii etc.

Utilizatorul Autorizat deţine controlul asupra contului său de utilizator, putând să adauge, să modifice sau să şteargă conţinutul stocat în contul creat de MAG INVEST (inclusiv Datele Personale) după cum va considera de cuviinţă, fără ca pentru acestea să aibă nevoie de intervenţia MAG INVEST.

Compania s-a conformat prevederilor Regulamentului european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor („GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României. În vederea informării dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate disponibilă pe https://www.maginvest.ro/politica-de-confidentialitate

 

Încheierea acordului

SC  MAG INVEST SRL, prin maginvest.ro își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator Autorizat, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. La limită, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment. La încetarea furnizării serviciului maginvest.ro, MAG INVEST va oferi Utilizatorului Autorizat posibilitatea să preia conţinutul încărcat în cont.

 

 1. Preturi si modalitatile de plata

Clienţii de tip Persoane fizice, Agenţii imobiliare sau Brokeri Individuali pot opta pentru achitarea online a facturilor emise pentru serviciile prestate de SC  MAG INVEST SRL, plata urmând a fi efectuată printr-un procesator de plată agreat.

Lista detaliată a pachetelor de servicii pe care maginvest.ro  le oferă unui Utilizator Autorizat poate fi consultată www.maginvest.ro/preturi-si-modalitati-de-plata.

–              maginvest.ro poate modifica prețurile pentru publicarea anunțurilor cu plată sau a celor ce depășesc limita gratuită admisă. Modificările prețurilor vor fi anunțate prin furnizarea unei liste de prețuri care poate fi accesată de catre fiecare Utilizator Autorizat..

–              Plata se poate face prin canalele securizate prezentate.

–              În cazul plății prin card, cursul de schimb stabilit de către furnizorul de plăți cu cardul este cel comunicat de BNR din ziua precedentă plății.

 1. Pentru plata prin card de credit/debit este necesară completarea din partea Utilizatorului a formularului de creare a unui anunț. După completarea cu toate datele și informațiile solicitate, formularul este transmis mai departe către serviciul de plată prin card online, NETIOPIA Payments, în pagina web către care va fi redirecționat utilizatorul.