MAG INVEST prelucrează datele personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat (Administratori şi Agenţi/Brokeri individuali) – date de logare, nume, prenume, date de contact – în scopul prestării serviciilor care fac obiectul contractului de prestări servicii.

MAG INVEST va putea transmite datele personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat către partenerii MAG INVEST contractaţi să ofere suport tehnic în legătură cu serviciul maginvest.ro.

MAG INVEST va şterge datele personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat după trecerea unei perioade rezonabile de 365 de zile de la încetarea acordului, dacă legea nu prevede un alt termen sau dacă MAG INVEST nu va avea un alt temei legal pentru păstrarea acestor date pentru o perioadă mai lungă.

În calitate de persoane vizate, în sensul legislaţiei specifice privind protecţia datelor personale, reprezentanţii Utilizatorului Autentificat beneficiază de următoarele drepturi în baza legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  1. a) Dreptul de acces: dreptul de a obţine confirmarea că MAG INVEST prelucrează datele personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat, precum şi informaţii privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existenţa dreptului de rectificare, ştergere sau restricţionare a prelucrării. Acest drept permite reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat să obţină gratuit o copie a datelor prelucrate, precum şi contra cost orice copii suplimentare.
  2. b) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a solicita MAG INVEST să modifice datele personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat şi care sunt incorecte ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete.
  3. c) Dreptul la ştergere: dreptul de a solicita ştergerea datelor personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat atunci când:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care MAG INVEST le-a colectat şi le prelucrează;

– datele sunt prelucrate contrar legii;

– datele trebuie şterse conform legislaţiei relevante.

Dacă, urmare a unei solicitări legitime, MAG INVEST trebuie să şteargă datele, acesta va efectua paşii necesari pentru a informa ceilalţi destinatari care prelucrează aceste date.

  1. d) Restricţionare: dreptul de a solicita ca restricţionarea prelucrării datelor personale ale reprezentanţilor Utilizatorului Autentificat în următoarele situaţii:

– în cazul în care se contestă corectitudinea datelor, pentru o perioadă care permite MAG INVEST să verifice exactitatea datelor în cauză;

– în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

– în cazul în care MAG INVEST nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru o acţiune în instanţă;

  1. e) Dreptul la portabilitate: în măsura în care MAG INVEST va prelucra datele personale prin mijloace automate, reprezentantul Utilizatorului Autentificat are dreptul să solicite MAG INVEST să furnizeze datele personale într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat.